PUBLIC RELATIONS & CSR

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM TO SZTUKA WYPOWIADANIA SŁÓW!

Budujemy silne brandy

Pomożemy Ci stworzyć wizerunek firmy od podstaw lub przeprowadzimy skuteczny rebranding. Swoje działania opieramy na strategii, która pozwoli zachować konsekwencję i wyznaczy cele biznesowe i marketingowe. Eksponujemy korzyści, cechy i funkcjonalności marki, firmy i produktów. Przeprowadzimy audyt Twojej dotychczasowej komunikacji lub zaprojektujemy ją od początku, uwzględniając potrzeby odbiorców.

Mamy wieloletnie doświadczenie w kontaktach z mediami – opracowujemy i dystrybuujemy komunikaty prasowe, artykuły tematyczne. Utrzymujemy stały i regularny kontakt z dziennikarzami oraz prowadzimy monitoring mediów. Organizujemy konferencje prasowe. Zadbamy także o Twój PR korporacyjny – poprowadzimy biuro prasowe oraz zbudujemy relacje z inwestorami, klientami i partnerami. Zajmiemy się również PR-em produktowym – wprowadzimy nowy produkt na rynek, przeprowadzimy akcję edukacyjną, prezentując jego korzyści, zalet i właściwości. Razem zbudujemy strategię CSR, która najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie.

Sprofilowane bazy mediów, opracowanie i dystrybucja komunikatów prasowych oraz artykułów tematycznych, stały i regularny kontakt z dziennikarzami oraz monitoring mediów. Organizacja konferencji prasowych.

Promocja wizerunku firmy, marki i zarządu. Budowa relacji z inwestorami, klientami i partnerami. Prowadzenie biura prasowego oraz realizacja obowiązków informacyjnych spółek akcyjnych.

Realizacja strategii wizerunku marki, firmy i produktów, eksponowanie korzyści, cech i funkcjonalności. Kreacja wizerunku osób, managementu i pracowników jako ekspertów branżowych.

Audyt działań komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, identyfikacja potrzeb odbiorców, tworzenie narzędzi i treści komunikatów przy wykorzystaniu internetu, wydawnictw i filmów informacyjnych. Kreacja liderów opinii i ambasadorów marki.

Wprowadzenie produktów na rynek, edukacja, komunikacja korzyści, zalet i właściwości, kreacja zachowań konsumentów oraz zaufania do produktu.

Projekty i akcje promujące społeczne zaangażowanie biznesu, dostosowane do profilu, branży i wizerunku firmy. Programy etyczne dla pracowników.

Działania edukacyjne dla określonych grup odbiorców, aktywizacja młodzieży szkolnej oraz dedykowane programy dla seniorów, prezentacje i szkolenia, dobór target group, kreowanie ambasadorów marki i szkolenie promotorów.

Obecnie bardzo ważna jest aktywność na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią. Zarządzanie proekologiczne przynosi korzyści dla środowiska naturalnego i wizerunku firmy oraz oszczędności i wzrost efektywności. Tworzymy i wdrażamy projekty ekologiczne dla pracowników, klientów i lokalnych społeczności.

Nasze realizacje

xXwwaQkofoWWRESOa canvas
xfKUgJwSlUnEzIMtT canvas
xRkqqIydcbLsfpLqwal canvas
xfacsuTrfdxfEGlRED canvas
xDkmyRBStVfpPDvb canvas
xfQkNZWNvQCWzDHbbmMc canvas
xdLrQbPckSFkGLGI canvas
xMgCbAnwyhtypEvZveV canvas
xrJgkGvsshFNkkVWGq canvas

Potrzebujesz wizerunkowego wsparcia?