Public relations & CSR

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM TO SZTUKA WYPOWIADANIA SŁÓW!

Budujemy silne brandy

Pomożemy Ci stworzyć wizerunek firmy od podstaw lub przeprowadzimy skuteczny rebranding. Swoje działania opieramy na strategii, która pozwoli zachować konsekwencję oraz wyznaczy cele biznesowe i marketingowe.

Eksponujemy korzyści, cechy i funkcjonalności marki, firmy i produktów. Przeprowadzimy audyt Twojej dotychczasowej komunikacji lub zaprojektujemy ją od początku, uwzględniając potrzeby odbiorców.

Mamy wieloletnie doświadczenie w kontaktach z mediami – opracowujemy i dystrybuujemy komunikaty prasowe, artykuły tematyczne. Utrzymujemy stały i regularny kontakt z dziennikarzami oraz prowadzimy monitoring mediów. Organizujemy konferencje prasowe. Zadbamy także o Twój PR korporacyjny – poprowadzimy biuro prasowe oraz zbudujemy relacje z inwestorami, klientami i partnerami.

Zajmiemy się również PR-em produktowym – wprowadzimy nowy produkt na rynek, przeprowadzimy akcję edukacyjną, prezentując jego korzyści, zalet i właściwości. Razem zbudujemy strategię CSR, która najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie.

Sprofilowane bazy mediów, opracowanie i dystrybucja komunikatów prasowych oraz artykułów tematycznych, stały i regularny kontakt z dziennikarzami oraz monitoring mediów. Organizacja konferencji prasowych.

Promocja wizerunku firmy, marki i zarządu. Budowa relacji z inwestorami, klientami i partnerami. Prowadzenie biura prasowego oraz realizacja obowiązków informacyjnych spółek akcyjnych.

Realizacja strategii wizerunku marki, firmy i produktów, eksponowanie korzyści, cech i funkcjonalności. Kreacja wizerunku osób, managementu i pracowników jako ekspertów branżowych.

Audyt działań komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, identyfikacja potrzeb odbiorców, tworzenie narzędzi i treści komunikatów przy wykorzystaniu internetu, wydawnictw i filmów informacyjnych. Kreacja liderów opinii i ambasadorów marki.

Wprowadzenie produktów na rynek, edukacja, komunikacja korzyści, zalet i właściwości, kreacja zachowań konsumentów oraz zaufania do produktu.

Projekty i akcje promujące społeczne zaangażowanie biznesu, dostosowane do profilu, branży i wizerunku firmy. Programy etyczne dla pracowników.

Działania edukacyjne dla określonych grup odbiorców, aktywizacja młodzieży szkolnej oraz dedykowane programy dla seniorów, prezentacje i szkolenia, dobór target group, kreowanie ambasadorów marki i szkolenie promotorów.

Obecnie bardzo ważna jest aktywność na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią. Zarządzanie proekologiczne przynosi korzyści dla środowiska naturalnego i wizerunku firmy oraz oszczędności i wzrost efektywności. Tworzymy i wdrażamy projekty ekologiczne dla pracowników, klientów i lokalnych społeczności.

Nasze realizacje

rozdanie nagród
xXwwaQkofoWWRESOa canvas
xfKUgJwSlUnEzIMtT canvas
xRkqqIydcbLsfpLqwal canvas
xDkmyRBStVfpPDvb canvas
xfQkNZWNvQCWzDHbbmMc canvas
xdLrQbPckSFkGLGI canvas
Pokaż więcej

Potrzebujesz wizerunkowego wsparcia?