Pyszna kawa od Galerii Mokotów

Pyszna kawa od Galerii Mokotów

Skończyła się kolejna, IV edycja spotkań w ramach akcji społecznej „Nie znasz, nie otwieraj”, których inicjatorem jest TAURON Polska Energia. Cała inicjatywa skierowana jest do seniorów, którzy coraz częściej stają się ofiarami oszustw i kradzieży we własnych mieszkaniach. Tym razem prowadzący spotkań edukacyjnych Michał Fajbusiewicz spotkał się z seniorami na uniwersytetach trzeciego wieku w 10 polskich miastach. Fabryka Idei odpowiadała za przygotowanie merytoryczne i kompleksową organizację spotkań.