FORUM ZARZĄDZANIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

,

FORUM ZARZĄDZANIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

VI Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych było wyjątkową okazją do dyskusji pomiędzy czołowymi przedstawicielami polskiego rynku kapitałowego, praktykami rynku finansowego, reprezentantami zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Pierwszy dzień Forum poświęcony został debacie na temat prywatyzacji spółek skarbu państwa, Unii Europejskiej i jej wpływu na polski rynek kapitałowy, bezpieczeństwa sektora bankowego oraz możliwości budowania wartości spółki giełdowej w czasach kryzysu. Dyskusja dotyczyła również kwestii właściwej komunikacji spółek z inwestorami. Po raz pierwszy w historii Forum, jego drugi dzień skierowany był do studentów i kadry naukowej najlepszych wyższych uczelni ekonomicznych w Polsce w ramach Forum Młodych Idei.

 

Honorowy Patronat nad Forum objęło Ministerstwa Skarbu Państwa, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

  • Biuro Informacji Kapitałowych
  • Kreacje graficzne Event Management