CSR

Uwzględnij interesy społeczne i ochronę środowiska już na etapie budowania strategii

BUDUJEMY WIZERUNEK MARKI PRZEZ PRYZMAT WARTOŚCI BLISKICH KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI

Projekty i akcje promujące społeczne zaangażowanie biznesu, dostosowane do profilu, branży i wizerunku firmy. Programy etyczne dla pracowników.

Działania edukacyjne dla określonych grup odbiorców, aktywizacja młodzieży szkolnej oraz dedykowane programy dla seniorów, prezentacje i szkolenia, dobór target group, kreowanie ambasadorów marki i szkolenie promotorów.

Obecnie bardzo ważna jest aktywność na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią. Zarządzanie proekologiczne przynosi korzyści dla środowiska naturalnego i wizerunku firmy oraz oszczędności i wzrost efektywności. Tworzymy i wdrażamy projekty ekologiczne dla pracowników, klientów i lokalnych społeczności.

Element edukacji wykorzystywany w kampaniach CSR. Tworzymy projekt layoutu, opracowanie treści i redakcję, współpracujemy z ekspertami branżowymi, zajmujemy się dystrybucją.

Nasze realizacje

xHWQsITMFbVGOMhuuV canvas
xxDaDQAsbPnzwAEf canvas
xCxzdgrqIwWWLkFVBa canvas
xfKUgJwSlUnEzIMtT canvas
xRkqqIydcbLsfpLqwal canvas
xqDCSsXyfjejkIVKz canvas
xCuCHXKYCLqZAOzzQsH canvas