STRATEGIA PR

KLIENT:
  • Vantage Development
PRACE:
  • Strategia

Dla dewelopera Vantage Development przygotowaliśmy rozbudowaną strategię Public Relations na lata 2016-2017. W ramach pracy nad strategią zostały przeprowadzone warsztaty z klientem, w trakcie których zostały zdefiniowane cele strategiczne i kluczowe zadania, a także zostały opracowane zasady komunikacji z otoczeniem oraz działania operacyjne Public Relations i Social Media. Zorganizowaliśmy także spotkanie z projektantką wnętrz Agnieszką Waszkiewicz.